Destek Hattı +90(212) 612 3020
Sektörde 22. Yılımızı kutluyoruz.

Aluminyum Elde Edilmesi

Alüminyum, yüzyıldan beri, tüm dünyada aynı yöntemle elde edilmektedir. Alüminyumeldesi, iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada,Bayermetodu ile boksit cevherinden alümina elde edilir.İkinci aşamada ise, elektroliz ile alümina’dan alüminyum elde edilir. Alümina tesisleri, genellikle boksit cevherlerinin yanına kurulur. Madenden çıkarılan boksit cevheri,sudkostikeriyiği ile muamele edilerek alüminyum hidroksiteldesigerçekleşir. Bu işlem sonucunda oluşan erimeyen kalıntılar (kırmızı çamur) ayrılır ve alüminyum hidroksitinkalsinasyonuile “alümina” (alüminyum oksit) elde edilir.

Bundan sonraki aşama, “alümina”nın “alüminyum”a dönüştürülmesidir. Beyaz bir toz görünümündeki alümina, elektroliz işleminin yapılacağı hücre adı verilen özel yerlere alınır.

Burada amaç, alüminyumu oksijenden ayırmaktır. Elektroliz işlemi için 4-5 volt gerilimde doğru akım uygulanır. Dipte biriken alüminyumun alınması ile işlem tamamlanır.

Genel olarak, ağırlıkça 4 birim boksitten, 2 birim alümina ve 2 birim alüminadan da 1 birim alüminyum elde edilir.

İlk zamanlarda üretilen birincil alüminyumun her tonu için 42.000kwholan enerji sarfiyatı, günümüzde ortalama 16.500kwhdeğerine düşmüştür. Bu değer, en yeni teknoloji ile çalışıldığında 13.000kwh/t olmaktadır.